Wydział Nauk Społecznych

tło

Studenci z niepełnosprawnościami

 

 STUDENCI Z NIEPEŁNOSPRAWONOŚCIAMI

 

Pilne!
Odbiór decyzji dotyczących stypendium specjalnego
dla studentów z niepełnosprawnością
warunkiem wypłaty stypendium
pok. 10 A akademik


Składanie wniosków  o stypendium socjalne i socjalne w zwiększonej wysokości:
W terminie od 18.09.2017 do 15.10.2017r.
•  Wydział Nauk Społecznych- bud. A pok.24
•  Wydział Filologiczno- Historyczny bud. B pok.4
Składanie wniosków  o stypendium Rektora dla najlepszych studentów:
W terminie od 18.09.2017 do 15.10.2017r.
•  Wydział Nauk Społecznych- bud. A pok.24
•  Wydział Filologiczno- Historyczny bud. B pok.4
Składanie wniosków  o stypendium specjalne dla studentów niepełnosprawnych:
W dniach od 02.10.2017 do 20.10.2017r.
•  Akademik Olimp – pok. 10 A


Stanowisko ds. studenckich
mgr Bożena Walczak (st. specjalista ds. administracyjnych)
e-mail:
dss@unipt.pl

telefon: (44) 732 74 70 lub (44) 732 74 00 w. 8116
miejsce: Akademik Olimp , pok. nr 10 A
godzny pracy: 8.00-14.00
 

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim informuje, że Powiat Piotrkowski realizuje w 2017 roku pilotażowy program „Aktywny Samorząd” finansowany, ze środków Pefron PFRON – MODUŁ II pomoc osobom niepełnosprawnym w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym w postaci dofinansowania kosztów kształcenia oraz opłaty czesnego. Program realizowany jest przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Piotrkowie Trybunalskim, Aleja 3 Maja 33.

Program „Aktywny Samorząd” –ZOBACZ


 


 

SEMESTR ZIMOWY 2017/2018
 

Składanie wniosków o stypendium specjalne dla studentów niepełnosprawnych:
Dokumenty o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych na rok akademicki 2017/2018 należy składać w terminie od 02 października do 20 października 2017r

1. Kwestionariusz studenta korzystającego ze wsparcia dla osób niepełnosprawnych,
2. Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego,
3. Kopię orzeczenia o niepełnosprawności wraz z oryginałem do wglądu,
4. Oświadczenie o numerze rachunku bankowego,
5. Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku.
6. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku
studiów

•    Do pobrania:

   • Kwestionariusz studenta korzystającego ze wsparcia dla osób niepełnosprawnych
    Wersja DOC  
   • Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń pomocy materialnej na innym kierunku studiów
    Wersja DOC  
   • Oświadczenie o prawdziwości danych i wyborze kierunku
    Wersja DOC  
   • Wniosek o przyznanie stypendium specjalnego dla osób niepełnosprawnych
    Wersja DOC  
   • Oświadczenie studenta o numerze konta bankowego
    Wersja DOC  
 
STYPENDIUM SPECJALNE – stypendium dla studentów studiów stacjonarnych niestacjonarnych, posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności. Jest świadczeniem niezależnym od innych form pomocy materialnej i wysokości dochodów rodziny.
Aby móc ubiegać się o stypendium specjalne student musi posiadać orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez Zespół ds. Orzekania o (Stopniu) Niepełnosprawności bądź lekarza orzecznika ZUS. Jeżeli stopień niepełnosprawności studenta zostanie orzeczony w trakcie roku (semestru), student może ubiegać o stypendium specjalne dla osób niepełnosprawnych. Stypendium wypłacane jest od miesiąca, w którym student złożył wniosek.
Wysokość stypendium specjalnego:

 

 znaczny stopień niepełnosprawności 
   300 zł  
 umiarkowany stopień niepełnosprawności 
   250 zł  
 lekki stopień niepełnosprawności 
   200 zł  
 

 

 • Usługi asystenckie

Studenci niepełnosprawni mogą korzystać z usług asystenckich. Zarządzenie nr 3/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 2 stycznia 2017 roku w sprawie wprowadzenia Regulaminu przyznawania usług asystencji oraz usług specjalistycznych studentom i doktorantom niepełnosprawnym studiującym w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach – POBIERZ

Szczegółowe zasady wprowadzania i stosowania rozwiązań alternatywnych wobec studentów niepełnosprawnych – POBIERZ

Zarządzenie Nr 2/2011 Rektora Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego  Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 stycznia  2011 roku w sprawie utworzenia jednostki ogólnouczelnianej Uniwersyteckie Centrum Wsparcia i Rehabilitacji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach oraz zasad działania tej jednostki – CZYTAJ

 

UNIWERSYTECKIE CENTRUM WSPARCIA i REHABILITACJI W KIELCACH – więcej informacji

 • Wypożyczanie elektronicznego sprzętu przenośnego

Uprzejmie informujemy, że studenci z niepełnosprawnością uniemożliwiającą samodzielne sporządzanie notatek mogą nieodpłatnie wypożyczać dyktafony w celu nagrywania zajęć. Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny (tel. 44-732-74-45) lub dss@unipt.pl

 

STANOWISKO KOMPUTEROWE DLA OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH
 

W ramach likwidacji barier w dostępie do informacji Czytelnia Ogólna Biblioteki Filii UJK uruchomiła specjalistyczne stanowisko komputerowe dla osób niepełnosprawnych. Stanowisko zostało wyposażone w oprogramowanie odczytujące zawartość ekranu, dając możliwość osobie niepełnosprawnej wzrokowo pełnego i swobodnego korzystania z dostępnych zasobów informacyjnych.

W skład zestawu wchodzi 27” panoramiczny monitor LCD oraz oprogramowanie umożliwiające powiększanie wyświetlanego obrazu. Dodatkowo użytkownik ma możliwość skorzystania ze skanera, który wraz z oprogramowaniem OCR i wspomnianym syntezatorem mowy umożliwi odczytywanie dostępnych w Bibliotece zasobów tradycyjnych.

Do dyspozycji osób niedowidzących dostępna jest przenośna lupa elektroniczna oraz stacjonarny powiększalnik ekranowy.

Ze sprzętu specjalistycznego korzystać mogą osoby niepełnosprawne posiadające kartę biblioteczną Biblioteki Filii UJK w Piotrkowie Trybunalskim.

Informacje i zapytania, dotyczące problemów studiowania osób niepełnosprawnych w naszej FILII można zgłaszać bezpośrednio w pokoju nr 10 A w Akademiku
Zapraszamy do aktywnego włączenia się w rozwiązywanie problemów niepełnosprawnych studentów Filii UJK.
 
Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych (PFRON)więcej…

 

Komunikaty i ogłoszenia

  Przepraszamy, aktualnie brak bieżących komunikatów i ogłoszeń

Więcej ogłoszeń
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.