Wydział Nauk Społecznych

tło

Piotrkowski Uniwersytet Polowy

Zapraszamy do obejrzenia najnowszej prezentacji multimedialnej z działalności Piotrkowskiego Uniwersytetu Polowego.

Piotrkowski Uniwersytet Polowy kurs wojskowy - pokaz slajdów

W dniu 21 października 2017 roku zainaugurowaliśmy zajęcia w ramach Piotrkowskiego Uniwersytetu Polowego w roku akademickim 2017/2018.

Wykład inauguracyjny na temat: „Jak łączyć zdobywanie wiedzy teoretycznej
z umiejętnościami praktycznymi w profesji związanej z bezpieczeństwem?
I Ty możesz zostać magistrem bezpieczeństwa i dobrze przygotowanym policjantem, żołnierzem i strażnikiem” wygłosił gen. prof. dr hab. Bogusław Pacek.

Następnie dzięki zaangażowaniu i pomocy Kolegów studentów II roku studiów niestacjonarnych I stopnia przeprowadziliśmy pokaz sprzętu wojskowego, uczyliśmy składania i rozkładania broni. Przeprowadziliśmy szkolenie z zakresu OPBMAR połączone z zakładaniem i zdejmowaniem maski przeciwgazowej, odzieży ochronnej (indywidualnych środki ochrony przed skażeniami).

W bieżącym roku akademickim planujemy:
1. DZIEŃ POLICJI – 18 Listopada 2017 r.KM Policji w Piotrkowie Trybunalskim
2. SIŁY ZBROJNE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
– Szkolenie żołnierzy SZ RP – Wojska Lądowe – Zadania, organizacja, wyposażenie i uzbrojenie – styczeń 2018 r. Tomaszów Mazowiecki
– Szkolenie żołnierzy SZ RP – Siły Powietrzne – Struktura, zadania i uzbrojenie Sił Powietrznych RP – Luty 2018 r. Łask.
3. DZIEŃ ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO
– Zadania, struktura organizacyjna oraz metody i formy działania Rządowego Centrum Bezpieczeństwa
– Zadania, struktura organizacyjna oraz metody i formy działania Rządowego Centrum Ochrony Ludności.
– Zadania administracji samorządowej w zapewnieniu bezpieczeństwa ludności oraz ochronie infrastruktury krytycznej
– Zapewnienie bezpieczeństwa ludności w zakresie zabezpieczenia w wodę na przykładzie dużej aglomeracji miejskiej – Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Warszawie
Wyjazd do Warszawy – marzec 2018 r.
4. DZIEŃ SŁUZBY WIĘZIENNEJ – Zadania służb penitencjarnych. Struktura i zadania. Wizyta w ZK w Piotrkowie Trybunalskim – Kwiecień 2018.
5. TYDZIEŃ STRAZY GRANICZNEJ – Zadania i działania Straży Granicznej RP – Obóz szkoleniowy (wykłady, zajęcia praktyczne i pokazy wg odrębnego planu) – maj 2018 r.

Z A P R A S Z A M Y

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube