Wydział Nauk Społecznych

tło

Statut

Statut Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach obowiązujący od dnia 1 czerwca 2015 roku – ZOBACZ

Dokumenty do pobrania – ZOBACZ

Podstawę prawną Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach stanowi Uchwała Senatu Uczelni nr 46/2011 z dnia 27 października 2011 r. – ZOBACZ

Uchwała Nr 46/2011 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 27 października 2011 roku w sprawie uchwalenia Statutu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. – ZOBACZ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube