Wydział Nauk Społecznych

tło

Dziekani

Dziekan Wydziału Nauk Społecznych
prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner

e-mail: wydzialns@unipt.pl
telefon: (44)7327432 wew. 8200; fax: (44)7327435 wew. 8220

Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych
dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła

Prodziekan Wydziału Nauk Społecznych
dr Zofia Szewczyk

Sekretariat Zastępcy Kanclerza ds. Filii: mgr inż. Małgorzata Mierzejewska
e-mail: zastepca.kanclerza@unipt.pl
telefon: (44)7327455 wew. 8102; fax: (44)7327410 wew. 8111
godziny pracy: poniedziałek-piątek 7.30-15.30

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube