Wydział Nauk Społecznych

tło

Interesariusze zewnętrzni

 

Interesariusze zewnętrzni na Wydziale Nauk Społecznych
(współpraca zawarta na podstawie umów, listów intencyjnych i porozumień):

  •  

1. Centrum Edukacyjno-Rehablitacyjne „SZANSA” w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowanym przez Panią Dyrektor mgr Hannę Gural
2. Dom Dziecka w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowany przez Panią Dyrektor mgr Danutę Malik
3. Gimnazjum im. Jana Pawła II w Rozprzy reprezentowane przez Pana Dyrektora mgr. Bernarda Matyszewskiego
4. II Liceum Ogólnokształcące im. Marii Skłodowskiej-Curie w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowane przez Panią Dyrektor mgr Bożenę Janowską
5. IV Liceum Ogólnokształcące im. gen. Stefana Roweckiego „Grota” w Piotrkowie Trybunalskim
6. Komenda Miejska Policji w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowana przez Dariusza Walichnowskiego
7. Miejska Straż Pożarna w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowana przez Włodzimierza Kapca
8. Miejski Ośrodek Kultury – Ośrodek Edukacji Artystycznej w Piotrkowie Tryb. reprezentowany przez Panią Dyrektor mgr Elżbietę Łągwę-Szelągowską
9. Przedszkole Samorządowe nr 24 im. Misia Uszatka z Oddziałami Integracyjnymi w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowane przez Panią Dyrektor mgr Henrykę Zawiślak
10. Przedszkole Samorządowe nr 5 w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowane przez Panią Dyrektor mgr Bożenę Zadumińską
11. Stowarzyszenie Przyjaciół Dzieci i Młodzieży „HARC” w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowane przez Pana Prezesa mgr Marcina Jończyka
12. Urząd Miasta w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowany przez Krzysztofa Chojniaka
13. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 5 w Piotrkowie Trybunalski
14. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 6 im. Królowej Jadwigi w Piotrkowie Trybunalskim
15. Zespół Szkół Rolniczych Centrum Kształcenia Praktycznego im. Wincentego Witosa w Bujnach reprezentowane przez Pana Dyrektora mgr. Sławomira Piętakiewicza
16. Zespół Szkół Rolniczych im. Juliusza Poniatowskiego w Czarnocinie
17. Żłobek Dzienny w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowany przez Panią Dyrektor mgr Dorotę Kałużniak
18. Zespół Szkolno-Gimnazjalny nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowany przez Pana Dyrektora mgr Krzysztofa Kuczerskiego
19. Wydział Nauk o Bezpieczeństwie Krakowskiej Akademii im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego reprezentowany przez Dziekana Wydziału Nauk o Bezpieczeństwie prof. zw dr hab. Sławomira Mazura
20. Muzeum w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowanym przez Panią Dyrektor dr Martę Walak
21. Firmą „Jan Dworniak Sp.z o.o. Centrum Badań Audytorskich, Analiz i Doradztwa Finansowego” reprezentowaną przez Prezesa Zarządu dr Jana Dworniaka
22. Przedszkole Samorządowe nr 26 reprezentowane przez Panią Dyrektor mgr Iwonę Borzędowską
23. Villa Bambini Prywatne Przedszkole Montessori reprezentowane przez Panią Dyrektor mgr Kamilę Okulińską-Bąkowicz
24. Prywatna Szkoła Podstawowa nr 1 w Piotrkowie Trybunalskim reprezentowana przez Panią Dyrektor mgr Kamilę Okulińską-Bąkowicz
25. Szkoła Podstawowa nr 2 im. K.K. Baczyńskiego reprezentowane przez Panią Dyrektor mgr Katarzynę Błażejewską
26. Szkoła Podstawowa nr 11 im. Henryka Sienkiewicza reprezentowane przez Panią Dyrektor mgr Teresę Marczak

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube