Wydział Nauk Społecznych

tło

Skład Wydziałowej Komisji ds. Jakości Kształcenia

Wydział Nauk Społecznych
Wydziałowa Komisja ds. Jakości Kształcenia

 

 

Przewodniczący: dr Izabela Kiełtyk- Zaborowska
Zastępca przewodniczącego: prof. UJK dr hab. Nina Stępnicka
dr Zofia Szewczyk – koordynator z ramienia Dziekana Wydziału Nauk Społecznych

Wydziałowy Zespół ds. Jakości Kształcenia:
Koordynator: dr Olga Zamecka – Zalas
Członkowie:
prof. UJK dr hab. Nina Stępnicka
prof. UJK dr hab. Jan Zych
dr Jacek Jarczyński
dr Jadwiga Kaczmarska – Krawczak
mgr Bogumiła Połeć
mgr Urszula Franas- Mirowska
mgr Ewa Opala
Przedstawiciel studentów: Dorota Dadej, Alan Cejnóg
Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych: mgr Cezary Meckier, mł. insp. Jacek Rzepkowski

Wydziałowy Zespół ds. Oceny Jakości Kształcenia
Koordynator: dr Grażyna Sztanke
Członkowie:
prof. zw. dr hab. Stanisław Wieteska
prof. UJK dr hab. Konstantinos Tsirigotis
dr hab. Dorota Ruszkiewicz
dr Bogusław Kaczmarski
dr Izabela Kiełtyk- Zaborowska
mgr Kamila Jakubczak- Krawczyńska
Przedstawiciel studentów: Paula Wiatrowska, Monika Biniek
Przedstawiciel interesariuszy zewnętrznych: mgr Violetta Promny

Kierunkowe Zespoły ds. Programów Kształcenia Wydziału Nauk Społecznych na kierunku
Pedagogika:
Koordynator: dr Piotr Winczewski
Członkowie:
prof. zw. dr hab. Andrzej Fechner
prof. zw. dr hab. Mariya Lechchenko
prof. zw. dr hab. Edward Wilczkowski
prof. UJK dr hab. Joanna Majchrzyk – Mikuła
prof. UJK dr hab. Władmir Pasicznik
prof. UJK dr hab. Konstantinos Tsirigotis
dr hab. Dorota Ruszkiewicz
dr Jolanta Jarocka – Piesik
dr Katarzyna Szymczyk
dr Anastazja Wilczkowska
dr Piotr Winczewski
dr Andrzej Witusik
dr Olga Zamecka- Zalas
Ewa Daroch (przedstawiciel studentów)

Kierunkowe Zespoły ds. Programów Kształcenia Wydziału Nauk Społecznych na kierunku
Bezpieczeństwo Narodowe:
Koordynator: prof. UJK dr hab. Nina Stępnicka
Członkowie:
prof. zw. dr hab. Zygmunt Matuszak
prof. UJK dr hab. Mirosław Banasik
prof. UJK dr hab. Jerzy Prochwicz
prof. UJK dr hab. Nina Stępnicka
prof. UJK dr hab. inż. Jan Zych
dr Marek Cendrowski
dr Anna Dębska
dr inż. Jerzy Kozioł
mgr Kamila Jakubczak- Krawczyńska
Amadeusz Opala (przedstawiciel studentów)

Kierunkowe Zespoły ds. Programów Kształcenia Wydziału Nauk Społecznych na kierunku
Ekonomia i Zarządzanie:
Koordynator: dr Anna Witaszczyk
Członkowie:
prof. zw. dr hab. Stanisław Wieteska
prof. zw. dr hab. Sławomir Juszczyk
dr hab. Natalia Wasilewska
dr Magdalena Dąbkowska
dr Jacek Jarczyński
dr Jadwiga Kaczmarska – Krawczak
dr Bogusław Kaczmarski
dr Nowak Mirosława
dr Wiesław Rogalski
dr Ireneusz Skłodowski
dr Zofia Szewczyk
dr Maria Tymińska
dr Marta Wiśniewska
dr Anna Witaszczyk
mgr Sławomir Popławski
Natalia Majchrzak, Michał Czajkowski, Małgorzata Sobczyk, Dominika Kłych (przedstawiciele studentów)

Obsługa administracyjna:
mgr Jolanta Wachnik
tel. 44/ 7327420
e-mail: j.wachnik@unipt.pl, jakosc-fwns@unipt.pl

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube