Wydział Nauk Społecznych

tło

Studium Języków Obcych

Kierownik: mgr Marcin Gliszczyński

e-mail: m.gliszczynski@unipt.pl
telefon: (44) 732 74 00, wew. 8340
miejsce: budynek A, pok. 212 (pracownicy)
budynek B, pok. 13 (pracownicy)
budynek B, pok. 15 (kierownik SJO)

 

HARMONOGRAM PRAC KOMISJI CERTYFIKACYJNEJ SJO UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO FILIA W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM ROK AKADEMICKI 2016-2017 SESJA LETNIA ZOBACZ

Harmonogram konsultacji pracowników SJO w sesji letniej 2016-2017 ZOBACZ

Harmonogram konsultacji pracowników SJO w semestrze letnim w roku akademickim 2016-2017 (akt. 8.03.2017r.) ZOBACZ


Podanie o zwolnienie z egzaminu językowego – POBIERZ

Podanie do Kierownika Studium Języków Obcych Filii UJK POBIERZ

Wniosek o wydanie uczelnianego certyfikatu ukończenia lektoratu języka obcego – POBIERZ
Wnioski należy składać do Dziekanatu WNS wraz z dowodem wpłaty 20,- (Zarządzenie Nr 12/2004).

Opis językowego egzaminu certyfikacyjnego na poziomie B2 (akt.18.11.2016) – POBIERZ

Tryb i sposób przeprowadzania egzaminów certyfikacyjnych z języków obcych w Uczelni – Zarządzenie Nr 73/2013

Organizacja nauczania języków obcych w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach – Zarządzenie Nr 75/2013

Zwolnienia z egzaminu certyfikacyjnego – uznawalność certyfikatów zewnętrznych – ZOBACZ

Opis umiejętności językowychZOBACZ

Informacje nt. Stowarzyszenia Akademickich Ośrodków Nauczania Języków Obcych SERMO POBIERZ

 

 

PRACOWNICY STUDIUM JĘZYKÓW OBCYCH

Kierownik SJO – mgr Marcin Gliszczyński

Zespół języka angielskiego:
Kierownik zespołu – mgr Magdalena Pietrusiewicz
mgr Agnieszka Łaska
mgr Dorota Stefańska
mgr Waldemar Paraszewski
mgr Marcin Gliszczyński
 
 
Zespół „inne języki”:
Kierownik zespołu – mgr Aneta Kulma
 
Język niemiecki:
mgr Bogumiła Głowacka-Rusin (lider)
mgr Aneta Kulma
 
Język rosyjski:
dr Joanna Harazińska (opiekun SKN Polska-Wschód)
 
Język łaciński:
mgr Teresa Domiter-Sośnia

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube