Wydział Nauk Społecznych

tło

Katedra Bezpieczeństwa Narodowego

Zastępca Kierownika Katedry Bezpieczeństwa – dr hab. Nina Stępnicka prof. UJK

telefon: (44) 732 74 76 lub (44) 732 74 00 wew. 8600
sekretariat: mgr Dariusz Pisarek (bud. A pok. 8)
e-mail:d.pisarek@unipt.pl

Zapisy na seminaria dyplomowe Bezpieczeństwo Narodowe II rok I stopnia stac. – ZOBACZ

Zapisy na seminaria dyplomowe Bezpieczeństwo Narodowe I rok II stopnia stac. – ZOBACZ

Dyżury wykładowców prowadzących zajęcia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE semestr zimowy 2018/2019 – ZOBACZ

Programy kształcenia na kierunku BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE – ZOBACZ

 

DZIEKANAT  (budynek A, pok. 18) 
 
Studia stacjonarne i niestacjonarne pierwszego i drugiego stopnia:
kontakt: mgr Bogumiła Wypych
e-mail: b.wypych@unipt.pl
telefon: (44) 732 74 23 lub (44) 732 74 00 wew. 8174
miejsce: budynek A, pok. 18

 

Skład osobowy Katedry Bezpieczeństwa Narodowego

prof. UJK dr hab. Nina STĘPNICKA – profesor nadzwyczajny (pok. 7)

prof. UJK dr hab. Mirosław BANASIK – profesor nadzwyczajny (pok. 111)
prof. UJK dr hab. Jerzy PROCHWICZ – profesor nadzwyczajny (pok. 111)
prof. UJK dr hab. inż. Jan ZYCH – profesor nadzwyczajny (pok. 217)

dr Anna DĘBSKA – adiunkt (pok. 10)
dr inż. Jerzy KOZIOŁ – adiunkt (pok. 10)

dr Marek CENDROWSKI – wykładowca (pok. 111)
mgr Kamila JAKUBCZAK-KRAWCZYŃSKA – wykładowca (pok. 9)

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube