Wydział Nauk Społecznych

tło

Studenckie konferencje naukowe

II Studencka Konferencja Naukowa

konferencja dziecko w roznych srodowiskach wychowawczych

W dniu 18 czerwca 2019 roku odbyła się II Studencka Konferencja Naukowa nt. Dziecko w różnych środowiskach wychowawczych.

W przedsięwzięciu zorganizowanym przez Instytut Nauk Pedagogicznych czynnie uczestniczyli studenci kierunku pedagogika. Do udziału zgłosili się również doktoranci z Naszej Alma Mater oraz studenci z zaprzyjaźnionych ośrodków naukowych z Ukrainy, w tym z Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. V.G. Korolenko w Połtawie czy Międzynarodowej Akademii Zarządzania Personelem w Kijowie. Licznie zgromadzone grono studentów oraz nauczycieli akademickich wysłuchało wystąpień poświęconych wielowątkowej problematyce funkcjonowania dziecka w różnych środowiskach wychowawczych. Rozważania teoretyczne i dociekania empiryczne dotykały tak wątków familiologicznych, chociażby miejsca dziecka we współczesnej rodzinie, jak i edukacyjnej czy wychowawczej funkcji współczesnej szkoły. Młodzi prelegenci mieli tym samym okazję do podzielenia się ze społecznością akademicką wynikami badań własnych oraz uczestniczenia w dyskusji naukowej.
Wszystkim prelegentom i uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

FOTORELACJA

Podmiotowość w edukacji

podmiotowość w edukacji

W dniu 24 maja 2018 roku odbyła się Studencka Konferencja Naukowa nt. Podmiotowość w edukacji.

W przedsięwzięciu zorganizowanym przez Instytut Nauk Pedagogicznych czynnie uczestniczyli studenci kierunku pedagogika. Do udziału zgłosili się również studenci z zaprzyjaźnionych ośrodków naukowych z Ukrainy, w tym z: Narodowego Uniwersytetu Pedagogicznego im. V.G. Korolenko w Połtawie czy Międzynarodowej Akademii Zarządzania Personelem w Kijowie. Licznie zgromadzone grono studentów oraz nauczycieli akademickich wysłuchało wystąpień poświęconych wielowątkowej problematyce podmiotowości, m.in. zagadnieniom z zakresu komunikacji społecznej, inkulturacji czy roli społecznej ucznia. Ujęcia empiryczne dotykały tak wątków familiologicznych, chociażby miejsca dziecka – podmiotu we współczesnej rodzinie, jak i zjawiska stereotypizacji. Młodzi prelegenci mieli tym samym okazję do podzielenia się ze społecznością akademicką badaniami własnymi oraz uczestniczenia w dyskusji naukowej. Wszystkim prelegentom i uczestnikom konferencji serdecznie dziękujemy i zapraszamy do obejrzenia fotorelacji z wydarzenia.

Galeria zdjęć

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube