Wydział Nauk Społecznych

tło

I rok

I ROK

PROGRAM STUDIÓW – ZOBACZ (.pdf)
OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA – ZOBACZ (pdf)
SYLWETKA ABSOLWENTA – ZOBACZ (.pdf)
PLANY STUDIÓW – ZOBACZ (.pdf)

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube