Wydział Nauk Społecznych

tło

Pedagogika I stopnia

I ROK

 • PROGRAM STUDIÓW – ZOBACZ (.pdf)
 • OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW UCZENIA SIĘ DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA – ZOBACZ (.pdf)
 • SYLWETKA ABSOLWENTA – ZOBACZ (.pdf)
 • PLANY STUDIÓW – ZOBACZ (.pdf)

II ROK

 • PROGRAM KSZTAŁCENIA – ZOBACZ (.pdf)
 • OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I ICH CHARAKTERYSTYKI DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA – ZOBACZ (.pdf)
 • OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCYCH DO ZAWODU NAUCZYCIELA – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI – ZOBACZ (.pdf)
 • SYLWETKA ABSOLWENTA – ZOBACZ (.pdf)
 • REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH – ZOBACZ (.pdf)
 • REGULAMIN PRAKTYK SZKOLNYCH ST. I NIEST. – ZOBACZ (.pdf)
 • PLANY STUDIÓW – ZOBACZ (.pdf)

III ROK

 • PROGRAM KSZTAŁCENIA – ZOBACZ (.pdf)
 • OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA I ICH CHARAKTERYSTYKI DLA KIERUNKU STUDIÓW PEDAGOGIKA – ZOBACZ (.pdf)
 • OPIS EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZYGOTOWUJĄCYCH DO ZAWODU NAUCZYCIELA – PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI – ZOBACZ (.pdf)
 • SYLWETKA ABSOLWENTA – ZOBACZ (.pdf)
 • REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH – ZOBACZ (.pdf)
 • REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH EWiPA– ZOBACZ (.pdf)
 • REGULAMIN PRAKTYK ZAWODOWYCH PWiP – ZOBACZ (.pdf)
 • PLANY STUDIÓW – ZOBACZ (.pdf)

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube