Wydział Nauk Społecznych

tło

O nas

logo UJKherb UJK

 

 

 

WYDZIAŁ NAUK SPOŁECZNYCH
KATEDRA EKONOMII I ZARZĄDZANIA

INFORMACJA OGÓLNA

Katedra Ekonomii i Zarządzania została utworzona w 2018 r. Misją Katedry Ekonomii i Zarządzania jest rozwój intelektualnego, twórczego i duchowego potencjału jednostki i społeczeństwa jako całości, poprzez zaspokajanie stale rosnących potrzeb wysokiej jakości edukacji w zakresie ekonomii i finansów oraz nauk o zarządzaniu i jakości w kontekście procesów globalizacji edukacyjnej.

Głównym celem działalności Katedry jest szkolenie wysoko wykwalifikowanych, odpowiedzialnych, kompetentnych, konkurencyjnych na rynku pracy profesjonalistów, którzy zawodowo posiadają specjalizację i są w stanie skutecznie pracować na wysokim poziomie mobilności społecznej i zawodowej.


PRACOWNICY KATEDRY

Jakość uczenia uzależniona jest od kwalifikacji i doświadczenia kadry dydaktycznej prowadzącej zajęcia. Kadra naukowa zatrudniona w Katedrze Ekonomii i Zarządzania to zespół wysoko wykwalifikowanych specjalistów, którzy prowadzą intensywną działalność naukową. Są oni kierownikami i członkami projektów badawczych, autorami artykułów naukowych w wysoko punktowanych czasopismach w języku polskim oraz w językach obcych o zasięgu międzynarodowym. Jednocześnie biorą także udział w konferencjach międzynarodowych i krajowych, stażach zagranicznych, współorganizują międzynarodowe konferencje i seminaria naukowe, odbywające się za granicą oraz w Polsce. Wielu pracowników Katedry legitymuje się także dużym doświadczeniem zawodowym z zakresu ekonomii, finansów i zarządzania (sylwetki pracowników Katedry Ekonomii i Zarządzania).

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube