Wydział Nauk Społecznych

tło

Struktura Instytutu Nauk Pedagogicznych

Dyrektor Instytutu –  dr Katarzyna Szymczyk
Wicedyrektor – dr Izabela Kiełtyk-Zaborowska

e-mail: a.scieglinska@unipt.pl
telefon: (44) 732 74 04 lub (44) 732 74 00 wew. 8401
sekretariat: mgr Agnieszka Ścieglińska
miejsce: budynek A, pok. 13

 

Raport samooceny pedagogika profil ogólnoakademicki – ZOBACZ (.pdf)

Dyżury pracowników Instytutu Nauk Pedagogicznych w semestrze zimowym w roku ak. 2019/2020 – ZOBACZ

Regulamin asystencji naukowej Instytutu Nauk Pedagogicznych – ZOBACZ

Załącznik nr 1 do regulaminu asystencji naukowej – ZOBACZ

 


 

STRUKTURA INSTYTUTU NAUK PEDAGOGICZNYCH

•    Zakład Historii Oświaty i Wychowania oraz Teorii Kształcenia  p. 114, 115
Samodzielni pracownicy:
dr hab. Joanna Majchrzyk-Mikuła prof. UJK – Kierownik Zakładu (sylwetka pracownika i publikacje)
prof. zw. dr hab. Andrzej Felchner (sylwetka pracownika i publikacje)
prof. zw. dr hab. Edward Wilczkowski (sylwetka pracownika i publikacje)
Adiunkci:
dr Katarzyna Szymczyk (sylwetka pracownika i publikacje)
 
•    Zakład Pedagogiki Opiekuńczo-Wychowawczej i Resocjalizacyjnej  p. 217
Samodzielni pracownicy:
dr hab. Dorota Ruszkiewicz  – Kierownik Zakładu (sylwetka pracownika i publikacje)
Adiunkci:
dr Magdalena Olszewska (sylwetka pracownika i publikacje)
dr Janusz Tomiłło (sylwetka pracownika i publikacje)
 
•    Zakład Pedagogiki Wczesnoszkolnej i Przedszkolnej oraz Metodologii Badań Społecznych  p. 116, 117
Samodzielni pracownicy:
prof. zw. dr hab. Mariya Leshchenko – Kierownik Zakładu (sylwetka pracownika i publikacje)
Adiunkci:
dr Jolanta Jarocka-Piesik (sylwetka pracownika i publikacje)
dr Izabela Kiełtyk-Zaborowska (sylwetka pracownika i publikacje)
dr Anastazja Wilczkowska (sylwetka pracownika i publikacje)
dr Olga Zamecka-Zalas (sylwetka pracownika i publikacje)
Starsi wykładowcy:
 
 
•    Zakład Psychologii  p. 303, 304
Samodzielni pracownicy:
dr hab. Konstantinos Tsirigotis, prof. UJK – Kierownik Zakładu (sylwetka pracownika) (publikacje)
Starsi wykładowcy:
dr Grażyna Sztanke (sylwetka pracownika i publikacje)
mgr Bogumiła Połeć (sylwetka pracownika i publikacje)
dr Andrzej Witusik (sylwetka i publikacje)
 
•    Pracownia Pedagogiki Zdrowia i Wychowania Fizycznego  p. 209
Samodzielni pracownicy:
dr hab. Władimir Pasicznik, prof. UJK – Kierownik Pracowni (sylwetka pracownika i publikacje)
Adiunkci:
 
KOŁA NAUKOWE:
  • Studenckie Koło Naukowe Prawa Cywilnego „LEX” Opiekun Koła – dr Artur Ostrzyżek – czytaj więcej
  • Studenckie Koło Naukowe „Pedagogiczno-Psychologiczne”. Opiekunami SKN są dr Izabela Kiełtyk-Zaborowska oraz dr Olga Zamecka-Zalas. –  ZOBACZ ZDJĘCIA
 

KARTY PRZEDMIOTÓW – ZOBACZ

Działalność naukowa pracowników badawczo-dydaktycznych Instytutu Nauk Pedagogicznych – pobierz plik PDF

Sylwetki absolwentów studiów I stopnia – pobierz plik PDF

Sylwetki absolwentów studiów II stopnia – pobierz plik PDF

Efekty kształcenia dla studiów I stopnia – pobierz plik PDF

Efekty kształcenia dla studiów II stopnia – pobierz plik PDF

Efekty kształcenia przygotowujące do zawodu nauczyciela – profil ogólnoakademicki – pobierz plik PDF

Katalog interesariuszy zewnętrznych – zobacz plik PDF

PLANY STUDIÓW - PEDAGOGIKA
I rok I stopnia
I rok II stopnia
2018-2019 - ZOBACZ
II rok I stopnia
II rok II stopnia
2017-2018 - ZOBACZ
III rok I stopnia2016/2017 - ZOBACZ

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube