Wydział Nauk Społecznych

tło

Wzory dokumentów

 

Wzory dokumentów są dostępne na stronie unipt.pl w zakładce „studenci”

Poniższe zestawienie przedstawia przydatne studentom dokumenty, zestawione w kategoriach tematycznych. Osoby, posiadające materiały kwalifikujące się do tej kategorii, proszone są o przysyłanie wzor(u)ów dokument(u)ów na adres webmaster@unipt.pl

EGZAMIN MAGISTERSKI I LICENCJACKI
Lista dokumentów do złożenia w Dziekanacie przed obroną
Ankieta do suplementu
Fiszka bibliograficzna
Oświadczenie
Płyta CD
Karta obiegowa (studia stacjonarne)
Karta obiegowa (studia niestacjonarne)
Strona tytułowa
Bezpieczeństwo narodowe: Ankieta samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia I stopieńZOBACZ
Bezpieczeństwo narodowe: Ankieta samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształcenia II stopieńZOBACZ
Bezpieczeństwo narodowe: Regulamin dyplomowania studiów pierwszego i drugiego stopniaZOBACZ
Ekonomia: Ankieta samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształceniaZOBACZ
Pedagogika I st.: Ankieta samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształceniaZOBACZ
Pedagogika II st.: Ankieta samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształceniaZOBACZ
Zarządzanie: Ankieta samooceny osiągnięcia kierunkowych efektów kształceniaZOBACZ
DRUKI PODAŃ I WNIOSKÓW
Podanie ogólne
Podanie o indywidualną organizację studiów
Karta studenta ubiegającego się o indywidualną organizację studiów
Podanie o przedłużenie sesji egzaminacyjnej
Podanie o powtarzanie
Podanie o warunek
Podanie o zmianę kierunku studiów
Podanie o wznowienie
Podanie o zmianę specjalności
Podanie o zmianę formy studiów
Wniosek dotyczący praktyk
Podanie o urlop krótkoterminowy
Podanie o urlop długoterminowy
Wniosek o ulgę w opłacie za zajęcia dydaktyczne
Wniosek o wyrażenie zgody na udział w odpłatnych zajęciach nieobjętych planem studiów
INNE MATERIAŁY
Zarządzenie nr 70/2015
Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie określenia wzorów umowy o warunkach odpłatności za usługi edukacyjne dla studentów cudzoziemców studiujących na zasadach odpłatności w Uniwersytecie Jana Kochanowskiego w Kielcach
ZARZĄDZENIE
ZAŁĄCZNIK 1
ZAŁĄCZNIK 2

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube