Wydział Nauk Społecznych

tło

Organizacja roku akademickiego

Organizacja roku akademickiego 2017/2018

Rok akademicki 2017/2018 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych trwa od dnia 1 października 2017 roku do dnia 30 września 2018 roku.

 

  • Rok akademicki na studiach niestacjonarnych obejmuje zjazdy śródroczne w terminach ustalonych dla poszczególnych kierunków studiów przez dziekanów wydziałów.
  • Dziekani wydziałów mogą odstąpić od ustalonych w zarządzeniu terminów, z wyjątkiem terminów, o których mowa w § 1, z zachowaniem czasu przeznaczonego na zajęcia dydaktyczne (75 dni roboczych) oraz czasu przewidzianego (łącznie) na sesję egzaminacyjną, przerwę międzysemestralną i sesję poprawkową po semestrze zimowym. Sesja egzaminacyjna po semestrze letnim nie może trwać dłużej niż do dnia 7 lipca 2018 roku.
  • Kierownicy jednostek organizacyjnych prowadzących kierunek studiów podają do wiadomości studentów tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze zimowym do dnia 22 września 2017 roku oraz tygodniowe rozkłady zajęć dydaktycznych w semestrze letnim do dnia 16 lutego 2018 roku.

 


ROK AKADEMICKI 2017/2018

Zajęcia integracyjne dla studentów I roku
 29.09.2017
 SEMESTR ZIMOWY 01.10.2017 – 21.02.2018
zajęcia dydaktyczne 02.10.2017 – 22.12.2017
ferie zimowe 23.12.2017 – 02.01.2018
zajęcia dydaktyczne c.d. 03.01.2018 – 25.01.2018
zimowa sesja egzaminacyjna    26.01.2018 – 08.02.2018
pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych* 26.01.2018
przerwa międzysemestralna 09.02.2018 – 14.02.2018
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru zimowego 15.02.2018 – 23.02.2018
dni wolne od zajęć dydaktycznych 2.11.2017
 SEMESTR LETNI   26.02.2018 – 30.09.2018
zajęcia dydaktyczne 26.02.2018 – 28.03.2018
wakacje wiosenne 29.03.2018 – 03.04.2018
zajęcia dydaktyczne c.d. 04.04.2018 – 21.06.2018
dni wolne od zajęć dydaktycznych 02.05.2018, 01.06.2018
letnia sesja egzaminacyjna 22.06.2018 – 05.07.2018
pisemny egzamin certyfikacyjny z języków obcych* 22.06.2018
wakacje letnie 07.07.2018 – 16.09.2018
poprawkowa sesja egzaminacyjna semestru letniego 17.09.2018 – 26.09.2018
okres na podjęcie indywidualnych decyzji dotyczących zaliczenia roku akademickiego 2017/2018 27.09.2018 – 28.09.2018

*dotyczy studentów deklarujących przestąpienie do egzaminu certyfikacyjnego

Źródło: Zarządzenie Nr 39/2017 Rektora Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 30 marca 2017 roku w sprawie szczegółowej organizacji roku akademickiego 2017/2018 na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Komunikaty i ogłoszenia

    Przepraszamy, aktualnie brak bieżących komunikatów i ogłoszeń

Więcej ogłoszeń
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube