Wydział Nauk Społecznych

tło

Wykaz kierunków

 
Wybierz interesujący Cię kierunek:

Bezpieczeństwo narodowe | Ekonomia | | Pedagogika | Zarządzanie
 

 Punkt rekrutacyjny
Budynek A pok. 6
tel. (44) 732 74 00 wew. 8236 lub (44) 732 74 18
od 8:00 do 15:00

Wydziałowa Komisja Rekrutacyjna
           Wydziału Nauk Społecznych           

Budynek A pok. 13
tel. (44) 732 74 04

 

Kierunek studiów Specjalności  
BEZPIECZEŃSTWO
NARODOWE
Studia pierwszego stopnia – licencjackie, stacjonarne.

Specjalności:

– bezpieczeństwo publiczne
– zarządzanie kryzysowe
– menedżer bezpieczeństwa

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

Studia drugiego stopnia (4 semestry), stacjonarne.

Specjalności:

– bezpieczeństwo publiczne
– zarządzanie kryzysowe
– menedżer bezpieczeństwa

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

Studia pierwszego stopnia – licencjackie, niestacjonarne.

Specjalności:

– bezpieczeństwo publiczne
– zarządzanie kryzysowe
– menedżer bezpieczeństwa

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

Studia drugiego stopnia (4 semestry), niestacjonarne.

Specjalności:

– bezpieczeństwo publiczne
– zarządzanie kryzysowe
– menedżer bezpieczeństwa

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

 SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

EKONOMIA Studia pierwszego stopnia – licencjackie, stacjonarne.

Specjalności:

– gospodarka samorządów terytorialnych
– innowacje w przedsiębiorstwie
– mały biznes – zakładanie i rozwój
– ubezpieczenia

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

Studia pierwszego stopnia – licencjackie, niestacjonarne.

Specjalności:

– gospodarka samorządów terytorialnych
– innowacje w przedsiębiorstwie
– mały biznes – zakładanie i rozwój
– ubezpieczenia

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

PEDAGOGIKA  Studia pierwszego stopnia – licencjackie, stacjonarne.

Specjalności:

– doradztwo zawodowe i personalne
– edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
– pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
– pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
– pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
– pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
– pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

Studia drugiego stopnia (4 semestry), stacjonarne.

Specjalności:

– doradztwo zawodowe i personalne
– pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
– pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
– pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
– pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
– pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

Studia pierwszego stopnia – licencjackie, niestacjonarne.

Specjalności:

– doradztwo zawodowe i personalne
– edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna z nauczaniem języka angielskiego
– pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
– pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
– pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
– pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
– pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

Studia drugiego stopnia (4 semestry), niestacjonarne.

Specjalności:

– doradztwo zawodowe i personalne
– pedagogika opiekuńczo-wychowawcza
– pedagogika resocjalizacyjna z profilaktyką uzależnień
– pedagogika terapeutyczna z gimnastyką korekcyjno-kompensacyjną
– pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
– pedagogika zdrowia i wychowania fizycznego

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

ZARZĄDZANIE Studia pierwszego stopnia – licencjackie, stacjonarne.

Specjalności:

– rachunkowość zarządcza w agrobiznesie
– zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie
– zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie
– zarządzanie w administracji publicznej

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

Studia pierwszego stopnia – licencjackie, niestacjonarne.

Specjalności:

– rachunkowość zarządcza w agrobiznesie
– zarządzanie i finanse w przedsiębiorstwie
– zarządzanie procesami logistycznymi w przedsiębiorstwie
– zarządzanie w administracji publicznej

Oferta dla osób podejmujących studia po raz pierwszy oraz absolwentów.

 SZCZEGÓŁY

ZAPISZ SIĘ!

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube