Wydział Nauk Społecznych

tło

III rok Zarządzanie

Program kształcenia – ZOBACZ

Pytania egzaminacyjne obowiązujące na egzaminach licencjackich – Kierunek Zarządzanie (studia stacjonarne i niestacjonarne) – ZOBACZ

Kierunkowe efekty kształcenia na kierunku zarządzanie profil ogólnoakademicki – ZOBACZ (.pdf)

Plan studiów niestacjonarnych – ZOBACZ (.pdf)

Plan studiów stacjonarnych – ZOBACZ (.pdf)

Regulamin praktyk zawodowych – ZOBACZ (.pdf)

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube