Wydział Nauk Społecznych

tło

Monitorowanie losów absolwentów UJK Filia w Piotrkowie Trybunalskim

Ekonomiczne aspekty losów absolwentów UJK w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim
Bezpieczeństwo narodowe, studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego stopniaZOBACZ
Ekonomia, studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego stopniaZOBACZ
Filologia, studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego stopniaZOBACZ
Filologia polska, studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego stopniaZOBACZ
Historia, studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego stopniaZOBACZ
Pedagogika, studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego stopniaZOBACZ
Stosunki międzynarodowe, studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego stopniaZOBACZ
Zarządzanie, studia stacjonarne i niestacjonarne, pierwszego stopniaZOBACZ
Filologia polska, studia stacjonarne, drugiego stopniaZOBACZ
Historia, studia stacjonarne, drugiego stopniaZOBACZ
Pedagogika, studia stacjonarne, drugiego stopniaZOBACZ
Pedagogika, studia niestacjonarne, drugiego stopniaZOBACZ
Stosunki międzynarodowe, studia stacjonarne, drugiego stopniaZOBACZ
Stosunki międzynarodowe, studia niestacjonarne, drugiego stopniaZOBACZ

 

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2012/2013 – ZOBACZ

ZBIORCZE ZESTAWIENIE WYNIKÓW MONITOROWANIA KARIER ZAWODOWYCH ABSOLWENTÓW UNIWERSYTETU JANA KOCHANOWSKIEGO W KIELCACH ROCZNIK 2014/2015 – ZOBACZ

ANALIZA RAPORTÓW EKONOMICZNYCH ASPEKTKÓW LOSÓW ABSOLWENTÓW – Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach Filia w Piotrkowie Trybunalskim – ZOBACZ

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – I stopień – ZOBACZ

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach – II stopień – ZOBACZ

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube