Wydział Nauk Społecznych

tło

ABK Student

 


 

Spotkania z doradcą zawodowym   

ZAPLANUJ SWOJĄ ŚCIEŻKĘ KARIERY…
Udane kariery zawodowe zdarzają się tym, którzy znają swoje mocne strony, konsekwentne planują ścieżkę edukacyjno – zawodową, dbają o rozwój osobisty i potrafią dobrze wykorzystać każdą szansę.
 
KORZYŚCI
  1. zbadanie zainteresowań, predyspozycji i uzdolnień zawodowych
  2. stworzenie ścieżki kariery i rozwoju osobistego (IPD)
  3. skonstruowanie profesjonalnych dokumentów aplikacyjnych
  4. przybliżenie zagadnień przedsiębiorczości oraz samozatrudnienie


 

Kursy i szkolenia: Warsztaty umiejętności miękkich
 
Miękkie znaczy cenne…
Umiejętności miękkie stanowią jedne z najczęstszych wymogów kwalifikacyjnych i obowiązkową pozycję w CV. Stają się więc niezbędne w efektywnym rozwoju kariery. Jeśli nie jesteście pewni swoich umiejętności miękkich, zapraszamy do udziału w warsztatach rozwijających najbardziej poszukiwane przez pracodawców kompetencje społeczne.
 
Profesjonalna autoprezentacja
  1. metody kreowania wizerunku
  2. zasady budowania pierwszego wrażenia
  3. metody wywierania wpływu
Komunikacja interpersonalna
  1. budowanie efektywnej wypowiedzi
  2. techniki skutecznej argumentacji
  3. identyfikacja własnego stylu komunikacji
Zachowania asertywne w relacjach z innymi
  1. ocena własnych zachowań
  2. różnice między zachowaniami asertywnymi i agresywnymi
  3. trening asertywności
Zarządzanie zespołem
  1. style zarządzania, planowanie operacyjne
  2. tworzenie zespołu
  3. organizowanie pracy
Panowanie nad stresem
  1. syndrom stresu, przyczyny, objawy
  2. analiza kondycji zawodowej
  3. metody przeciwdziałania stresowi
Profesjonalna autoprezentacja
  1. metody kreowania wizerunku
  2. zasady budowania pierwszego wrażenia
  3. metody wywierania wpływu
Zarządzanie czasem
  1. metody planowania czasu pracy
  2. techniki ustalania priorytetów
  3. pułapki czasowe


 

Kursy i szkolenia: Szkolenia z przedsiębiorczości
 
Kreatywność, konsekwencja i ukierunkowanie na osiąganie celów…
Szkolenia z przedsiębiorczości kierujemy do studentów i absolwentów zainteresowanych założeniem własnej firmy. Wspieramy innowacyjne pomysły, które mają szansę na osiągnięcie komercyjnego sukcesu.
 
Od motywacji do pomysłu na biznes
  1. warsztaty wyzwalające motywację
  2. projektowanie innowacyjnych rozwiązań w biznesie
  3. rozwijanie pomysłów uczestników projektu
Pozyskanie kapitału na rozwój

 

  1. fundusze unijne/publiczne
  2. fundusze venture capital
  3. anioły biznesu
  4. kredyty/pożyczki
Vademecum przedsiębiorcy
  1. prawny niezbędnik
  2. podstawy rachunkowości
  3. zobowiązania publiczne
  4. aspekty marketingowe

 

 

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube