Wydział Nauk Społecznych

tło
25-09-2019

Zajęcia integracyjne dla I roku na Wydziale Nauk Społecznych

Spotkanie integracyjne dla studentów I roku (studia stacjonarne pierwszego i drugiego stopnia – Bezpieczeństwo narodowe, Ekonomia, Finanse i rachunkowość, Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Zarządzanie,  odbędzie się 30 września 2019 o godzinie 10.00 w sali 121, budynek A. Obecność obowiązkowa.

Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube