Wydział Nauk Społecznych

tło
10-04-2019

Nagroda Feniks 2019

6 kwietnia 2019 r. pracownik Katedry Bezpieczeństwa Narodowego dr hab. Jerzy Prochwicz, prof. UJK na XXV Targach Wydawców Książki Katolickiej obejmujących także wydawców nienależących do Stowarzyszenia Wydawców Książki Katolickiej otrzymał nagrodę Feniks 2019 w kategorii książka historyczna za książkę Duszpasterstwo Wojskowe w okresie posługi abp. Stanisława Galla. Biskupa polowego Wojsk Polskich. Wybór dokumentów źródłowych 1918-1933, red. Zbigniew Kępa, Jerzy Prochwicz, Warszawa 2018.

nagroda Feniks 2019

Komunikaty i ogłoszenia

    Przepraszamy, aktualnie brak bieżących komunikatów i ogłoszeń

Więcej ogłoszeń
Kilka słów o UJK

Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach jest jednym z 16 uniwersytetów państwowych w Polsce, jedynym w województwie świętokrzyskim.

Oferuje kształcenie na poziomie studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich i podyplomowych.

Nasz profil na Facebook
YouTube